Logo celé XL(PNG).PNG
Bezpečnosť a spokojnosť zákazníkov je naša priorita
Servisná prehliadka správne nazývaná odborná skúška alebo odborná prehliadka obsahuje všetky úkony ktoré predpisuje výhláška 508/2009 alebo výrobca zariadenia pre konkrétny typ spotrebiča.

Servisné prehliadky vykonávame pre zmluvné značky(kapitola Zmluvné značky) ako aj pre staršie spotrebiče(po dohode).

Vykonaním servisnej prehliadky získate:
-> Bezpečnosť Vášho vykurovacieho zariadenia
-> Úsporu nákladov
-> Predĺženie životnosti zariadenia
-> Zníženie pravdepodobnosti poruchy kotla
-> Zníženie emisií a ochranu životného prostredia
-> Pocit istoty

Pre organizácie je servis všetkých vyhradených technických zariadení(nielen plynových a tlakových ale aj elektrických a zdvíhacích)  povinný podľa zákona 124/2006 Z.z. 
Intervaly servisu vyhradených technických zariadení pre organizácie rieši vyhláška 508/2009 a to nasledovne:
-> Odborná skúška spaľovacieho zariadenia v skupine Bh každý rok.
-> Odborná prehliadka rozvodov plynu v skupine Bg a zariadenia na znižovanie tlaku plynu v skupine Bf každé 3 roky
-> Odborná skúška rozvodov plynu v skupine Bg a zariadenia na znižovanie tlaku plynu v skupine Bf každých 6 rokov

Pre rodinné domy nie sú odborné skúšky a prehliadky povinné(okrem východzích pri kolaudácií domu a pripojenia na inžinierske siete) ale niektoré poisťovne pri uzatvorení poistnej zmluvy si kladú povinnosť aby bola vykonaná odborná prehliadka prípadne odborná skúška vyhradeného technického zariadenia podľa aktuálne platnej vyhlášky 508 z roku 2009. V prípade že potrebné úkony ktoré má vykonať servisný prípadne revízny technik nie sú vykonané tak Vám poisťovňa peniaze za vzniknutú škodovú udalosť nepreplatí a to aj v prípade že je dom poistený proti výbuchu.

Ešte nesmieme zabudnúť na zákon 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 13. decembra 2006. Podľa tohto zákona sa pravidelná prehliadka vykonáva podľa výkonu kotla, typu paliva, druhu budovy a platí aj pre rodinné domy. Kedže tento zákon určuje bežnému domu v ktorom je nainštalovaný kotol od 20 kW a viac pravidelnú kontrolu raz za 15 rokov, považujeme ho za bezpredmetný. Plynový kotol nie je konštruovaný na "večné časy so sovietským zväzom" a v 90% prípadov sa v praxi stretávame že kotol sa 15 rokov ani nedožije. Dôvod prečo sa kotly nedožívajú viac ako 15 rokov môže byť rôzny. Zvyčajne sa kotly vymieňajú z ekologicko-úsporných dôvodov(nový kotol môže ušetriť až 30% zemného plynu) alebo pre nerentabilnosť opravy(cena náhradného dielu vs. cena nového kotla).

Uvedomte si že servis vyhradených technických zariadení plynových a tlakových je veľmi dôležitý pre Vašu bezpečnosť a správny chod Vášho zariadenia.

Thermo servise sú všetky odborné prehliadky a skúšky vykonávané v súlade s vyhláškou 508/2009 vydanou Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 9. júla 2009.
                  
Čo má presne obsahovať kontrola plynového kotla
?
Niektorí výrobcovia uvádzajú tento postup v dokumentoch ktoré ste dostali spolu s kotlom napríklad v servisnej knihe. Postup čo sa má kontrolovať prikladám v dokumente na konci tohto článku. V tomto dokumente sú však vypísané úkony pre všetky kotly a nie všetkých typov sa to týka. Napríklad ťažko bude servisný technik dotláčať expanznú nádobu ak ju kotol neobsahuje a pod.
             
                 
                 
                  
                     
                     
Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Používate doma úsporný kondenzačný kotol?

Ako často si nechávate kontrolovať Váš plynový spotrebič?

Každý rok (11 | 64%)
Raz za dva roky (2 | 12%)
Vôbec (2 | 12%)

Akým spôsobom ohrievate teplú úžitkovú vodu?

Solárnym systémom (4 | 20%)
Plynom (10 | 50%)
Elektrinou (3 | 15%)
Pevným palivom (1 | 5%)
© Thermo servis, 2007-2013

Logá zmluvných značiek použitých na týchto stránkach sú z voľne šíriteľného zdroja google.sk!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one